Etsitkö työtä? Hyvä!

TriPla-hankkeella on tarjota lukuisia erilaisia palkkatukityöpaikkoja Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnissa.  Työnantajina toimivat pääasiassa yhdistykset ja pienyritykset.

TriPla-hankkeen tärkeänä tavoitteena on tukea työllistyvän henkilön työelämään pääsyä, palaamista ja siellä pysymistä. Palkkatuella syntyneen työsuhteen vaikuttavuutta pyritään lisäämään järjestämällä työllistetyn työntekijän jatkotyöllistymistä tukevaa käytännönläheistä ohjausta, koulutukseen ohjaamista sekä mahdolliseen yrittäjyyteen ohjaavaa tukea.

Monimuotoinen järjestö- ja yrityskenttä tarjoaa monipuolisesti työtehtäviä erilaisilta toimialoilta. TriPla-hankkeen toimialueella toimii tuhansia yhdistyksiä ja pienyrityksiä, joten työtehtäviäkin löytyy niin toimisto- ja asiakaspalvelutyöstä, kiinteistöpalvelualalta, kotitalousalalta, erilaisista lasten ja nuorten ohjaamistehtävistä sekä liikunnan parista.

Vai oletko itse mukana yhdistyksessä, jonne voisit työllistyä? Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten voisimme mahdollistaa työllistymisesi oman harrastuksen kautta tuttuun yhdistykseen.

Listan tämän hetkisistä TriPla-hankkeen työpaikoista löydät kohdasta avoimet työpaikat.