Työsuhteen reunaehdot

Jokaisesta työsuhteesta laaditaan kirjallinen työsopimus. Työstä on maksettava kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan TES:n mukaista palkkaa. Jos työsuhde rahoitetaan palkkatuella, ei työsuhde saa alkaa ennen palkkatukipäätöstä. Työsopimus tulee tehdä vähintään samalle ajalle, kun palkkatukihakemus on tehty ja se tehdään aina määräaikaisena. Useimmiten työtä tehdään osa-aikaisesti.

Työnantajan on järjestettävä työsuhteeseen työnohjaus ja puitteet joissa työtä voidaan tehdä. Lisäksi työnantajan on hoidettava kaikki lakisääteiset työnantajavelvoitteet. TriPla-hanke auttaa työnantajaa myös näissä asioissa.