Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvaraista ja sen myöntäminen edellyttää TE-toimiston arvion tilanteesta tapauskohtaisesti. Palkkatuella työnantaja kattaa työntekijälle maksettavan palkan ja työantajan lakisääteiset kulut. Palkkatukea on mahdollista saada yhdistyksissä jopa 100 % palkkauskustannuksista, yrityksissä tukiprosentti on joko 50 tai 70.

Palkkatukea ei voida myöntää mm. silloin, jos työnantaja on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä. Jos työnantajan palveluksessa on työntekijöitä osa-aikaisessa työsuhteessa, on työnantajalla velvollisuus tarjota työtä edellä mainituille. Tuki ei myöskään saa vääristää kilpailua. TriPla-hankkeen avulla selvitetään työnantajan mahdollisuus työllistää palkkatuella.

Lisätietoja palkkatuesta löydät täältä.