Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvaraista ja sen myöntäminen edellyttää TE-toimiston arvion tilanteesta tapauskohtaisesti. Palkkatuella työnantaja kattaa työntekijälle maksettavan palkan ja työantajan lakisääteiset kulut. Palkkatukea on mahdollista saada yhdistyksissä jopa 100 % palkkauskustannuksista, yrityksissä tukiprosentti on joko 30, 40 tai 50.

Palkkatukea ei voida myöntää mm. silloin, jos työnantaja on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä. Jos työnantajan palveluksessa on työntekijöitä osa-aikaisessa työsuhteessa, on työnantajalla velvollisuus tarjota työtä edellä mainituille. Tuki ei myöskään saa vääristää kilpailua. TriPla-hankkeen avulla selvitetään työnantajan mahdollisuus työllistää palkkatuella.

Lisätietoja palkkatuesta löydät täältä.

Työntekijän edelleensijoittaminen

Palkkatukityön tarkoituksena on edistää henkilön työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Käyttäjäyrityssiirto on kehitetty tukemaan tätä tarkoitusta. Työntekijä voidaan siirtää yritykseen (nk. käyttäjäyritys) yhdistyspalkkatukityön jälkeen, jolloin yritys voi arvioida ilman työnantajariskiä henkilön soveltuvuutta tarjolla oleviin tehtäviin. Siirto perustuu aina siirrettävän henkilön tarpeisiin.

Edelleensijoittamista edeltää enintään kuuden kuukauden palkkatukityö yhdistyksessä. Palkkatuki yhdistyksessä ja edelleensijoittaminen yrityksessä voivat olla yhteiskestoltaan enintään 12 kk.

Siirtämisen edellytyksenä on, ettei käyttäjäyrityksellä ole maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja, ja ettei se ole laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan. Lisäksi tulee varmistua siitä, että käyttäjäsiirtoyritys ei ole irtisanonut henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä siirtoa edeltäneen 12 viimeisen kuukauden aikana.

Käyttäjäsiirron edellytyksenä on, että sekä työntekijä että työnantaja suostuvat siirtoon ja että TE-toimisto tekee asiasta päätöksen ennen sijoituksen alkamista.