Kohde- ja sidosryhmät

TriPla-hankkeen pääkohderyhmänä ovat hankkeen toiminta-alueen pitkäaikaistyöttömät ja alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset sekä pienyritykset.

TriPla-hankkeesta hyötyvät toimialueen kuntien asukkaat ja alueella toimivat yhdistykset ja yritykset, unohtamatta alueen kuntia. Pitkään työtä etsineet henkilöt työllistyvät ja pystyvät parantamaan näin taloudellista tilannettaan, saavat työkokemusta ja uusia mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille. Työnantajat saavat puolestaan motivoitunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa sekä kokemusta työnantajana toimimiseen. Aikaansaadut työsuhteet helpottavat kunnissa työllisyydenhoidon paineita.

TriPla-hankkeen toimintamalli perustuu hyvään ja toimivaan alueelliseen verkostoitumiseen toimialan muiden toimijoiden kanssa. TriPla-hanke toimiikin tiiviissä yhteistyössä paikallisten TE-toimistojen ja kunnallisten työllisyydenhoidon yksiköiden kanssa sekä alueen yhdistys -ja yrityskumppanien kanssa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on myös tärkeää, sillä paikallisten koulutusmahdollisuuksien tunteminen on keskeisessä roolissa asiakkaan mahdollisessa kouluttamisessa. Lisäksi palkkahallinnon asioissa osaavalla tilitoimistolla on merkittävä rooli TriPla-hankeen menestyksellisen hoitamisen kannalta.