web analytics

Tekijä: Eija-Liisa Lehto

Kiitokset asiakaskyselyyn vastanneille yhteistyökumppaneillemme!

Lähetimme asiakastyytyväisyyskyselyn lokakuussa vuoden 2022 aikana mukana olleille työnhakijoille sekä työnantajille. Halusimme selvittää kyselyn avulla asiakkaiden tyytyväisyyttä nykyiseen palveluun sekä kartoittaa asiakkaiden tarpeita hankkeen jatkokehittämisen kannalta ja samalla poimia nykyisessä toimintatavassamme olevat asiakkaita parhaiten palvelevat toimintatavat.

Yllätyimme asiakkaidemme aktiivisuudesta: vastausprosentti oli huimat 69 % :ia työnantajina toimivista yhdistyksistä ja yrityksistä. Myös työnhakijamme ovat hyvin sitoutuneita asiakkuuteen, heidän vastausaktiivisuutensa oli peräti 54 prosenttia! Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille henkilöille, saimme paljon arvokasta tietoa vastauksistanne!

Otamme suurella nöyryydellä vastaan saamamme hyvät palautteet ja pyrimme kehittämään palveluamme niiltä osin, kun saamamme palaute epäkohdista on TriPla-hankkeelle vallassa oleva asia.

© 2024 Tripla-hanke

Theme by Anders NorenUp ↑